Waarneming.nl is hét waarnemingenplatform van Nederland. Via waarneming.nl kunnen waarnemingen van alle soortgroepen ingevoerd worden, door zowel vrijwilligers als professionals. Soortexperts (validators) controleren de waarnemingen  en helpen mee om onbekende soorten op naam te brengen. De ingevoerde waarnemingen kunnen via Waarneming.nl ook geraadpleegd worden. Via Observation.org (wereldwijd) en Waarnemingen.be (Belgie) kan de website ook internationaal gebruikt worden. Waarneming.nl bevat meer 60 miljoen waarnemingen, doorgegeven door meer dan 90 duizend gebruikers. De waarnemingen stromen door naar de Nationale Database flora en fauna, waar ze gebruikt kunnen worden door onderzoekers, beleidsmakers en beheerders.
 
Invoerapps ObsMapp (Android) en iObs (apple) maken waarnemingen invoeren in het veld eenvoudig mogelijk via de smartphone. Zowel de apps als de website beschikken over herkenningssoftware, waarmee soorten eenvoudig vanaf foto op naam gebracht kunnen worden.  
 
Vragen of uitleg nodig over Waarneming.nl of de apps? Contacteer ons!
Het Genootschap heeft een eigen pagina binnen waarneming.nl voor het invoeren en raadplegen van Limburgse waarnemingen: nhgl.waarneming.nl