Leden van het Genootschap kunnen gegevens aanvragen bij NatuurBank Limburg voor onderzoek of publicatie, indien deze niet van commerciele aard zijn.