Natuurbank Limburg stimuleert het doorgeven van waarnemingen via Waarneming.nl. Onder andere door het bieden van hulp en uitleg over Waarneming.nl en bijbehorende invoerapps, het werven van nieuwe waarnemers, kennisvergroting door het delen van soortinformatie en het opsporen en digitaliseren van oude gegevens.

Natuurbank Limburg is partner van Waarneming.nl en kan u faciliteren in projecten rondom het verzamelen van waarnemingsgegevens. Contacteer ons voor de mogelijkheden!